43

Genel Bilgiler

SEMPOZYUM YERİ VE TARİHİ: Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA) her iki yılda bir (çift yıllarda) İstanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde düzenlenir. 

2024 yılı için;
Bildiri özeti gönderme tarihi: 1 Nisan - 1 Eylül 2024
Hakem değerlendirme geri bildirimi: 1 Ekim 2024
Kayıt için son tarih: 18 Ekim 2024
Sempozyum tarihi: 6-8 Kasım 2024

HAKEMLİ DEĞERLENDİRME: Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra sorumlu yazara değerlendirme sonuçları geri bildirim tarihine kadar e.posta yoluyla ulaştırılır. Bildiri kabülü hakem değerlendirmesinden onay aldıktan sonra yapılacaktır. 

TOPLANTI DİLİ: Sunum dili Türkçe veya İngilizce'dir.

SÖZLÜ SUNUMLAR: 12 dk sunum ve 3 dk soru-cevap olmak üzere toplam 15 dk'dır. Sunumlar tek salonda aynı anda gerçekleştirilecektir. Salonlarda ses sistemi, internet bağlantısı, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve işaretleyici mevcuttur.

POSTER SUNUMLAR: Poster  sunumlar için bildiriyi sunacak kişinin programda belirtilen saatlerde  hazır olması gerekmektedir. Poster boyutları maksimum A0 dikey (84,1 cm x 118,9 cm) olmalıdır.

WEB SAYFASI: TURQUA'nın resmi web sitesi olan turqua.itu.edu.tr adresinden toplantı programı, kayıt koşulları, başvurular, bildiri gönderim ve tarihleri ile ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir

SOSYAL MEDYA HESAPLARI: TURQUA'nın resmi sosyal medya hesapları @turqua_eies adresinden yayınlanmaktadır. Toplantı ile ilgili tüm bilgilere instagram (yapılandırma sürüyor) ve twitter adreslerimizden ulaşılabilir

SEKRETERYA HİZMETLERİ: Toplantı ile ilgili tüm müracaat ve sorularınız için lütfen turqua@itu.edu.tr adresine mesaj yazınız.

RESMİ YAZILAR: Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları sempozyum sekreterliği aracılığı ile sadece isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları ile gerekli izinler alınabilir. Davet mektubu sahibi katılımcıların konaklama, yol, vb. ücretleri kendilerine aittir. Davet mektubu almak için lütfen turqua@itu.edu.tr adresine mesaj atınız.

KATILIM BELGESİ: İsteyen katılımcılar, katılım belgelerini kongre sırasında veya sonrasında sempozyum sekreterliğinden alabilirler. Bunun için lütfen turqua@itu.edu.tr adresine mesaj atınız.

ÖNCEKİ TOPLANTILAR: Turqua sempozyumu 1988 yılından beri yapılan bir toplantıdır. Başlangıçta çalıştay olarak düzenlenen toplantılar, 2005'den sonra sempozyum şeklinde yapılmaya başlanmıştır.

 Eski toplantı tarihleri ve yerleri şu şekilde idi: